De handleiding voor onderzoek bij stootvogels kan worden gezien als een supplement van het in 1993 verschenen standaardwerk de Ecologische Atlas van de Nederlandse Roofvogels, beide samengesteld en geschreven door Rob Bijlsma die al langer dan 25 jaar aan stootvogelonderzoek doet. De pasverschenen handleiding dient verscheidene doelen, ten eerste voor mensen die eenvoudig veldwerk naar stootvogels willen uitvoeren, ten tweede ten behoeve van een standaardisatie van veldmethoden en ten derde om waarnemers te overtuigen dat een cijfermatige aanpak een absolute noodzaak is.