Informatie en nadere instructies inzake deze rubriek treft u aan in nummer 1 van deze jaargang op bladzijde 46. Zie ook bladzijde 136 van de vorige jaargang. Roodkeelduiker. 23-10-96 2 ex. tussen paal 6 en 7, Noordzee, Schiermonnikoog, 25-12-96 3 ex. spui, zeezijde, Brouwersdam Z. (E.A.J, Janssens, België); 16-11-96 3 ex. Zuidpier, IJmuiden (P, Tak, P. de