De sterke toename van uitheemse vogelsoorten heeft onder natuurbeschermers, natuurbeheerders en vogelaars tot veel discussie geleid. In het algemeen zijn het de tegenstanders van deze zogenaamde exoten, die in deze discussie nadrukkelijk stelling nemen. De soms hoog oplopende emoties blijken echter vaak een belemmering te zijn om over dit onderwerp genuanceerd en bespiegelend na te denken. De exotendiscussie kan daarom wel een impuls gebruiken. Er is behoefte aan een nuchtere benadering, waarbij de problematiek vanuit diverse perspectieven wordt bezien, het feitenmateriaal zakelijk wordt gepresenteerd en enige zaken op een rijtje worden gezet.