Kort na het uitkomen van het Vogeljaar (nummer 1) werd er een Dikbekfuut ontdekt bij het Alkmaardermeer. Natuurlijk kwamen veel vogelaars daar kijken en ook ik kon de drang niet weerstaan deze bijzondere soort te bewonderen. Het was heel leuk daar van velen te horen dat men de eerste aflevering van deze rubriek zeer waardeerde. Ook reacties daarna in het veld of via de telefoon gaven aan dat de lezers deze nieuwsgaring waarderen. Ik werd er wat verlegen onder. Alle eer naar de redactie van het Vogeljaar. Zij kwamen met het idee. Erg fijn waren de suggesties voor eventuele verbeteringen van de opzet. Ik zal er zeker rekening mee houden. Ook gaven vogelaars die het Eurobirdnet volgen, aan dat het plezierig is als bepaalde artikelen aandacht krijgen. Of dit altijd lukt, zal wel afhangen van mijn tijd en van de plaats die de redactie van het Vogeljaar voor dit onderdeel wil inruimen, of gewoon doordat ik een keus moet maken. Ik schrijf dit op 8 mei 1997. Deze rubriek zal komen te staan in het derde nummer. Dit nummer verschijnt in de loop van juli. Echt actueel kun je niet zijn. Mensen die Eurobirdnet ontvangen en die vinden dat een bepaald onderwerp toch echt voor de toekomst moeten worden bewaard, kunnnen mij dit laten weten. Dan zal ik alsnog kijken of het geplaatst kan worden in een volgend nummer. Blijf suggesties insturen en zo af en toe een klopje op mijn schouder doet wonderen.