In een Italiaanse paperback schrijft de auteur Andrea Chiti-Batelli, schrijver van zo’n tien boeken, over afschaffing van de jacht, een Europees probleem met kritische beschouwingen en een verklarende bibliografie. Volgens haar berokkent de jacht niet alleen schade aan de ecologie, maar is het bovendien de oorzaak van duidelijk aantoonbaar lijden van honderden miljoenen verwonde dieren, terwijl dit ons allen berooft van de vreugde van hun aanblik, is dat in de jagers een symptoom van sadistische en destructieve instincten, die een abnormale en kinderlijke persoonlijkheid openbaren.