Op 14, 15 en 16 november 1997 zal het Arctisch Weekend, zoals de laatste jaren gebruikelijk is, worden gehouden in de jeugdherberg te Soest. Het programma beslaat uit circa vijftien lezingen met daarbij een uitgebreid video- en diaprogramma en zo mogelijk tentoonstellingen en demonstraties. Het programma van deze bijeenkomst, dat duurt van vrijdagavond tot zondagavond, is van populair-wetenschappelijke aard.