Het doel van vogels tellen is officieel: het verzamelen van gegevens die ten goede komen aan de natuur- en milieubescherming. Bij tellingen vertonen de deelnemers een grote inzet en betrokkenheid. Je zou verwachten dat veel vogeltellers ook actief zijn in de natuur- en milieubeweging. Dat valt in de praktijk nogal tegen. In dit artikel worden een paar verklaringen gegeven. De enkele vogelaar die meedraait in de natuur- en milieubeweging, lijkt wel een eigen inbreng te hebben.