In 1996 zijn grofweg 20% van alle potentiële kwartblokken (2,5 x 2,5 km) waarin Huiszwaluwen zouden kunnen broeden op het voorkomen van broedparen onderzocht. Deze landelijke telling, die nu al sinds 1989 ononderbroken wordt uitgevoerd, leverde totaal 26.582 huiszwaluwnesten op, een gemiddelde van 23,4 broedparen per kwartblok. Een voorzichtige extrapolatie van dit aantal heeft als resultaat dat er in dit jaar minimaal 120.000 paren in ons land hebben gebroed.