In het kader van een langlopende studie naar overwinterende Kokmeeuwen in Nederland is in de winter van 1996/1997 gestart met een kleurringproject. Hiertoe zijn in zes steden Kokmeeuwen van kleurringen voorzien. Het doel van hel project is om een beeld te krijgen van de plaatstrouw van in Nederlandse steden overwinterende Kokmeeuwen. In dit artikel worden de eerste resultaten gepresenteerd.