Het is al bijna vijfhonderd jaar geleden dat in Zeeland Lepelaars broedden. Maar de laatste jaren waren de verwachtingen hoog gespannen. Niet zo ver buiten de provinciegrenzen ontstonden nieuwe vestigingen en er zijn door de afdamming van Deltawateren uitgestrekte zoetwatermoerassen ontstaan die geschikt zijn als broedgebied. Ook is er al enkele jaren sprake van toenemende aantallen Lepelaars in de trektijd. Bijvoorbeeld meer dan honderd exemplaren in het Verdronken Land van Saeftinghe.