Informatie en nadere instructies inzake deze rubriek treft u aan in nummer 1 van deze jaargang op bladzijde 46. Roodkeelduiker. 31-3-97 1 ex. binnenhaven, Breezanddijk, Afsluitdijk (E.W.F. Brandenburg).