Sinds 1987 wordt in de Zuid-Oost-Achterhoek (omgeving Winterswijk, Lichtenvoorde en Aalten) gekeken naar het aantalsverloop van de Huiszwaluw (Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek). Verontrustende berichten over de achteruitgang van deze soort elders in Nederland, maakten ons nieuwsgierig naar de toestand in de Achterhoek. Door ondergetekende zijn toen in eerste instantie zeventien kolonies opgezocht met als doel deze lange tijd te volgen. In de jaren die volgden werden echter steeds meer kolonies ontdekt en gingen meer mensen meedoen aan het tellen van huiszwaluwnesten. In 1989 ging ook een landelijk project van start. Anno 1997 beschikten wij over de gegevens van 87 kolonies. Het gebied is niet vlakdekkend onderzocht, de kolonies liggen her en der verspreid. Wel worden enkele kwartblokken volledig geïnventariseerd. Omdat jaarlijks steeds dezelfde plaatsen worden bezocht, is een aardig beeld vekregen over toe- of afname van deze zwaluwsoort.