In de loop van de jaren dertig verschenen er in de Amerikaanse vogellitteratuur berichten over een trek van Amerikaanse Goudplevieren over de Atlantische Oceaan naar overwinteringsgebieden in Brazilië. Ze zouden deze reis van drieduizend kilometer in één ruk afleggen. Op de Bermuda eilanden werden ze soms gezien, maar ze streken er niet neer. Er werd van de zijde van dierfysiologen opgemerkt, dat dit toch wel op verkeerde waarnemingen moest berusten, want zulk een reis was energetisch onmogelijk. De vetvoorraad van een plevier, die zijn hoeveelheid brandstof vertegenwoordigt, zou niet toereikend zijn. De trekwaarnemers hielden vol en de vraag bleef open.