Waar op aarde mens en kraanvogel met elkaar in aanraking kwamen, werd deze vogel voor de mens een symbool. Kraanvogels zouden zijn gezonden door de hemel, garandeerden geluk, een lang leven en stonden voortrouw en waakzaamheid. En in hoeveel gedichten, boeken, liederen, films, drama’s en overleveringen spelen kraanvogels geen rol? Alle bewondering die deze grootste vliegende vogels ten deel viel, mocht niet baten. Op een wereld met vijfeneenhalf miljard mensen lijkt voor dit wezen van grote ongerepte natuur en trekker over continenten niet langer plaats. In Afrika, Noord-Amerika, Europa, India, China, Japan en Australië, overal moet de mens deze adembenemende vogels te hulp komen. Arasaki in Japan, het Poyangmeer in de Chinese provincie Jiangxi, Bharatpur in India, Aransas in Texas en Tram Chin in Vietnam zijn, met een rijtje andere vooral Oost-Aziatische locaties, plaatsen waar ’s winters leden van een door de International Crane Foundation op de been gebracht netwerk tellers kraanvogels tellen.