In de laatste afleveringen van Het Vogeljaar zijn een aantal publicaties verschenen waarin verschillend wordt gedacht over de invloed van de jacht op het voortbestaan van een diersoort (Kole 1996, Roodbergen 1997, Maris 1997). In dit stuk zullen wij een eenvoudig model beschrijven, waaruit blijkt dat onder gunstige omstandigheden jagen geen grote invloed heeft, terwijl onder ongunstige omstandigheden de jacht tot uitsterven kan leiden. Als voorbeeld zullen wij de patrijzenstand in Nederland beschouwen.