Onder eigen beheer is uitgegeven een naamlijst van de vogels van België (soorten en ondersoorten). Deze nieuwe Belgische lijst, met Nederlandse, Franse en Latijnse vogelnamen en hel Eurring-codenummer, is een ’werklijst’ die niet definitief is maar wel is bijgewerkt en die kan dienen voor verder onderzoek en discussie in de komende jaren. Achter de Franse naam staat bij zeer zeldzame tot zeldzame soorten of ondersoorten een getal tussen haakjes. Dit getal Is de optelsom van alle geaccepteerde gevallen in de periode 1901-1992 die voor België werden onderzocht door de Vlaamse (BAHC) en Waalse (CHA) homologatiecommissies. Bij dit geval zijn enkele gevallen uit 1993 en 1994 daarbij geteld voor zover ze voldoende zijn gedocumenteerd en een kans maken op aanvaarding.