Het gaat goed met de ganzen tegenwoordig. Sinds 1960 is het aantal in ons land overwinterende ganzen bijna vertienvoudigd. Deze positieve ontwikkeling brengt echter zijn eigen probleem met zich mee; toenemende schade en ergernis bij boeren. Toch is er ook voor dit probleem weer een oplossing mogelijk.