Op 12 november 1966 vond in Zwolle onder voorzitterschap van professor dr. K.H. Voous het Nationaal Beraad Wilde Ganzen in Nederland plaats. Dat is nu 32 jaar geleden. Van dit beraad is uitvoerig verslag gedaan in Het Vogeljaar (14: 187-266) door J. Philippona, H.K. Michaelis, drs. W.J. Doude van Troostwijk, ir. C.H.J. Maliepaard, drs. J. Rooth, A. Timmerman, mr. T. Lebret & professor dr. M.F. Mörzer Bruyns. Tezamen hebben deze pioniers de basis gelegd voor de kennis over het voorkomen van ganzen in Nederland en het ten aanzien van de ganzen te voeren beleid.