Het was een druk en bewogen jaar 1997 voor het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels – vzw. De vereniging heeft ook in 1997 weer zeer actief gestreden tegen alle vormen van geweld en uitbuiting van de natuur in het algemeen en de vogels in het bijzonder. In de eerste week van januari 1997 verkreeg Vogelbescherming een opschorting van de jacht op watervogels ten gevolge van de vrieskou. Er werd een selectieve en vogelvriendelijke muskusrattenfuik gepromoot en op 28 januari 1997 liet de Belgische Vogelbescherming in de haven van Antwerpen een container met 1.236.000 diepgevroren Ringmussen uit China in beslag nemen. Ook werd de aanhouding geregeld van een vogelsmokkelaar uit Hasselt aan de Pools-Duitse grens waarbij 600 Grote Putters in beslag werden genomen. Bovendien werd de opzettelijke vergiftiging van vijf Bruine Kiekendieven in een rietveld in de Antwerpse polders achterhaald en verkreeg de vereniging hel peterschap van de Amerikaanse film ’Fly Away Home’. Er werd een ontwerpbesluit opgesteld voor de jacht in Vlaanderen voor het seizoen 1998-2003 dat werd onderschreven door 110 Vlaamse natuurverenigingen. Tientallen illegale vogelvangers werden betrapt en de vogelopvangcentra vingen zo’n 13.000 inheemse vogels op en stelden daarvan 73% terug in vrijheid. Het verbond had ook reden tot feesten. De Vogelbescherming in België was in 1997 zo maar even 75 jaar actief. Dat werd intens maar sober gevierd tijdens het weekend 20 en 21 september 1997 in en rond het educatief centrum van hel verbond Sint-Antoonhoeve aan de rand van het reservaat De Rietbeemd te Deux-Acren/Lessen dat tegelijkertijd het tienjarig bestaan vierde. Vele hoogwaardigheidsbekleders waren naar het reservaat gekomen waarbij het Educatief Centrum ’Sint-Antoonhoeve’ officieel werd ingehuldigd. Op de academische zitting werden tal van toespraken gehouden. Grote afwezige op deze viering was hun dierbare voorzitter Roger Arnhem, die op dat ogenblik herstellende was van een zware hartoperatie.