Een prachtig en uitzonderlijk boek over zes soorten ganzen die in Nederland in grote aantallen voorkomen: Grauwe Gans, Rietgans, Kleine Rietgans, Kolgans, Brandgans, Rotgans. Het boek valt op door zijn grote afmetingen (32,5 x 28 cm), de uitbundige kleurenfoto’s die in verbluffend aantal het boek overheersen, de bijna in rococostijl uitgevoerde typografische vormgeving en de meer dan uitstekende tekst. Schrijver is de nationaal en internationaal als Ganzenbart bekend staande ornitholoog Bawolt (Bart) S. Ebbinge (geb. 1949), wiens proefschrift aan de Rijksuniversiteit Groningen handelt over ’Population limitation in arctic-breeding geese’ (1992) aan de tekst van dit boek ten grondslag ligt. Fotograaf is de freelance opererende Hans Dekkers (geb. 1948), die voor zijn ganzenfotografie niet alleen in de winter op Schiermonnikoog werkte, maar ook andere, soms afgelegen en moeilijk bereikbare ganzenbroedplaatsen op onder meer IJsland en het Siberische schiereiland Taimyr bezocht. Wonderlijk genoeg voor zo’n groot vogelboek zijn illustraties en tekst duidelijk op elkaar afgestemd. Het boek illustreert en beschrijft in vijf hoofdstukken de levensgang van de genoemde ganzen, die als ’arctische’ soorten worden aangemerkt, van de aankomst in hun wintergebieden in onze streken, de winterperiode, de voorbereiding voor de terugtrek in nawinter en voorjaar, het leven in de noordelijke en oostelijke broedgebieden, de overleving van de jongen, tot de vlucht naar de wintergebieden waar het begon. De tekst is doorspekt met gedachten en gegevens die door de Groningse hoogleraar Rudi H. Drent en zijn talrijke leerlingen en medewerkers sedert zijn aantreden in Nederland in 1961 zijn verzameld. In de tekst wordt daarnaar uitvoerig verwezen en de namen van hen allen zijn terug te vinden in de literatuurlijst en het dankwoord. Gemist wordt daarin de naam van de in 1996 in Wageningen bij de hoogleraren C.W. Stortenbeker en R.H. Drent over de ganzen van Rijnland-Westfalen gepromoveerde Johan H. Mooij. De door hun veelzijdige onderzoekingen tot stand gekomen publicaties hebben terecht wereldfaam verworven.