Allereerst wil ik alle lezers bedanken die mij in het afgelopen jaar opbouwend commentaar hebben gegeven, en daarbij horen ook al diegenen die ons complimenteerden met deze rubriek in ’Het Vogeljaar’. In 1998 willen wij weer veel informatie geven. Errata: Het e-mail adres van Urs Geiser op bladzijde 221 van nummer vijf is: ugeiser@xnet.com. Als u naar Kazachstan wilt, kan dit u helpen. Sovon heeft ook een homepage en e-mail. Het email adres is: Sovon@inter.nl.net.