Dit voorjaar starten onder andere Duinbehoud, Natuurmonumenten en de EUCC een campagne om het leefgebied van de Zeearend in Midden- en Oost-Europa te behouden. De campagne is een onderdeel van ’Nederland voor de Europese natuur’, waarin ook Stichting Natuur en Milieu deelneemt. Het gaat om vier gebieden. In Hongarije wil men een groene corridor aankopen tussen twee Nationale Parken waar de Zeearend leeft. In Estland moeten beter beheer en herintroductie van traditionele landbouw voorkomen dat de Zeearend verdwijnt. Duizend hectare in de Oderdelta worden aangekocht, om deze bedreigde broedplaats te behouden. Het vierde gebied ligt in Rusland: beter beheer van het schiereiland Koorgalsky is nodig om het geschikt te maken voor de Zeearend en andere vogelsoorten.