In april 1998 verschijnt het derde ’Breskensboekje’ dat is samengesteld door Sander Lili, Peter Meininger en Pim Wols (zie ook Het Vogeljaar 44 (3): 128 & 45 (2): 93). Er zijn onder meer berichten opgenomen over de geschiedenis van de telpost bij Breskens, jaartotalen en fenologie 1990-1997, dagrecords, de voorjaarstrek in 1997 en speciale hoofdstukken over de trek van ’gele kwikstaarten’, topdagen gememoreerd en dergelijke. Bovendien worden tarieven en vertrektijden van het veer Vlissingen-Breskens vermeld en andere bruikbare informatie.