Op 8 oktober 1992 is de Stichting Knobbelzwanenplatform in het leven geroepen. Een gezelschap van natuur- en dierenbeschermers’ was tot de conclusie gekomen dat binnen de bestaande natuurbeschermingsorganisaties onvoldoende aandacht bestond voor de bescherming van de Nederlandse populatie van wilde Knobbelzwanen (Cygnus olor). Met name de groeiende weerzin tegen de intensieve jacht op Knobbelzwanen vormde de directe aanleiding voor dit initiatief. Het platform heeft zich sindsdien ingezet voor het aandragen van ethisch verantwoorde alternatieven voor dit doodschieten en andere vormen van ongewenste populatiebeperking. Daarbij heeft het platform gestreefd naar het verminderen of voorkomen van schade op landbouwgrond, die aan Knobbelzwanen wordt toegeschreven.