In het vorige artikel (Het Vogeljaar 45: 115-117) kon ik nog opmerken in de discussie ’De purperreigerpopulatie in Nederland geeft een verheugende ontwikkeling te zien’. Nu moet ik melding maken van grote zorg. Naast de gebruikelijke weergave van het aantal broedparen in de verschillende kolonies wordt vooral de reden van deze grote zorg verwoord. Tabel 1 geeft het gebruikelijke overzicht. In Friesland deed zich een opmerkelijke verandering voor in De Deelen (P. Schaper). De nesten van de Purperreiger lagen namelijk op heel andere plekken dan in de jaren ervoor. Genoemde verandering viel samen met de aanwezigheid van de Vos in het broedseizoen. In vorige jaren waren er in het broedseizoen geen Vossen aanwezig (In 1997 werden zelfs veel nesten van de Grauwe Gans gepredeerd in een moerasgedeelte waarin je normaal alleen met lieslaarzen kunt lopen).