Nadat vorig jaar 130 paar Oeverzwaluwen broedden in opgespoten grand in de gemeente Bunschoten-Spakenburg, besloot ik, redactielid Wim Smeets, pogingen te ondernemen om voor 1998 weer broedgelegenheid te scheppen binnen de gemeente in de onmiddellijke omgeving van de oude broedplaats. Hier volgt mijn relaas. In 1997 werd er binnen de gemeente Bunschoten-Spakenburg opgespoten zand afgegraven ten behoeve van industrials nieuwbouw. Op de woensdag voor Hemelvaartsdag werd een bijna verticals wand achtergelaten en lag het werk voor even stil. Op de daarop volgende zaterdag hadden zich reeds 90 Oeverzwaluwen de moeite getroost om een nestgang te graven. Door direct contact op te nemen met de Algemene Inspectie Dienst afdeling Vogelwet, de Gemeentelijke Voorlichter en de regionale politie Eemland-Noord afdeling Bijzondere Wetten wist Wim Smeets te voorkomen dat op de maandag erop volgend de wand verder zou worden afgegraven. De afgraving werd stilgelegd tot in de tweede helft van September toen de vogels alls waren uitgevlogen en vertrokken. De wand was een week later geheel verdwenen en op dit moment wordt er een gebouw voor een drukkerij neergezet.