In NRC-Handelsblad – Wetenschap en Onderwijs van 27 november 1997 – troffen wij onder het kopje ’Vos jaagt Lepelaar in diaspora en naar broedparenrecord’ een artikel van Frans van der Helm aan. Zijn betoog komt erop neer dat de lepelaarpopulatie in Nederland is gegroeid dankzij de Vos. Het eerste deel van zijn stuk betreft mededelingen over verspreiding en aantallen Lepelaars in 1997, afkomstig uit de nieuwsbrief van november van de Vereniging Natuurmonumenten. In het tweede deel verklaart hij de sterk toegenomen aantallen en verspreiding met predatie door de Vos en de bijdrage die hevelvispassages leveren. Misvattingen over het functioneren van biologische systemen in de natuur kunnen een gevaar betekenen voor het juiste beleid en de doeltreffendheid van maatregelen om de natuur, waar nodig, te beschermen. Zij leiden van de echt belangrijke zaken af. Daarom ben ik op onderzoek uitgegaan. Frans van der Helm noemde desgevraagd als bronnen voor de informatie die de leidraad voor zijn betoog vormden: ’Vele contacten, met name bij de Vereniging Vogelbescherming Nederland’. Dat deed me onmiddellijk weer denken aan een stuk in De Telegraaf van 19 juli 1997.