Dit artikel is het vervolg op ’Opmerkelijke toename van partieel albinistische Zwarte Kraaien Corvus corone corone in de Rotterdamse noordrand’ (Het Vogeljaar 44 (5): 1996). Het is het gevolg van lezersreacties – nogal wat lezers hebben dergelijke witgevlekte kraaien ook elders in het land opgemerkt -, voortzetting van eigen waarnemingen tot december 1997 en een heroverweging van de mogelijke oorzaken van het verschijnsel naar aanleiding van eerder buiten mijn bereik gebleven literatuur en waardevolle suggesties afkomstig uit de lezerskring van dit tijdschrift.

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

Auke B. Terluin. (1998). Verstedelijkte leefomgeving biedt te weinig kwaliteit Witgevlekte Zwarte Kraaien Corvus corone corone kampen met een tekort aan goede voeding. Het Vogeljaar, 46(3), 107–118.