Frans Vera heeft de eerste Edgar Doncker Natuurprijs gekregen. Vera heeft volgens de jury ’een baanbrekende en verstrekkende visie op de natuurontwikkeling vormgegeven’. Vera stelt dat de natuur het resultaat is van natuurlijke processen en niet van cultuurmaatregelen en dat, binnen de gebieden waar dat mogelijk is, de natuur de kans moet krijgen zichzelf te ontwikkelen zonder dat de mens daarbij ingrijpt. De Oostvaardersplassen zijn een goed voorbeeld. De natuur schept hier haar eigen voorwaarden en ontwikkelt zich tot een zeer gevarieerd en rijk natuurgebied.