Informatie en nadere instructies inzake deze rubriek treft u aan in nummer 1 van deze jaargang op bladzijde 45. Fuut. 3-6-95 1 ex. totaal albino, langs Oostvaardersdijk (P. Tak, P. de Droog, T. van Dijk); 11-3-98 1 ex. volkomen albino met gele snavel en poten, tussen groot aantal Futen, buitenhaven, De Blocq van Kuffeler, Z. Flev. (H. Uylenburg).