In Het Vogeljaar 42 (3): 142 riep de redactie op om waarnemingen toe te sturen over Vlaamse Gaaien in stedelijk gebied. Er zijn diverse reacties binnengekomen, maar anderzijds te weinig om een algemeen beeld te krijgen. Deze reacties hebben wij aangevuld met gegevens uit de litteratuur. Met betrekking tot de omvangrijke litteratuur die zou kunnen worden geraadpleegd, hebben wij ons sterk beperkt. Ondanks dat, hopen wij door het schrijven van dit artikel een kleine aanzet te geven bij de bestudering van de recente kolonisatie van het stedelijke landschap door Vlaamse Gaaien. Tegelijk hopen wij dat er meer aandacht ontstaat voor deze ontwikkeling.