Sinds 1989 foerageren en rusten in de polders rond Delft regelmatig kleine aantallen Lepelaars (Platalea leucorodia). De Lepelaars zijn afkomstig van de broedkolonie in het Quackjeswater bij Oostvoorne. Deze kolonie bestaat eveneens sinds 1989, waaruit blijkt dat de omgeving van Delft vanaf het eerste uur al ’in trek’ was als voedselgebied. Tussen 1989 en 1991 werden de Lepelaars nog maar uit één atlasblok van 1 bij 1 kilometer gemeld. Zo breidde zich dat elk jaar uit met extra blokken, 1992: +5, 1993: +10, 1994: +11, 1995: +6, 1996: +20 en 1997: +10 blokken. Totaal zijn er nu 63 blokken rond Delft bekend waarbinnen Lepelaars foeragerend zijn aangetroffen.