Het EECONET Actie Fonds zamelt geld in om de broedgebieden van de Zeearend in Oost-Europa te beschermen. Het gaat om natuurgebieden in Hongarije, Rusland, Estland en Polen. De Zeearenden die wij ’s winters kunnen bewonderen in Nederland, zijn meestal afkomstig uit de Oost-Europese natuurgebieden. De Zeearend beschermen in Oost Europa = de Zeearend behouden voor Nederland.