Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds zullen zich de komende tijd altijd nadrukkelijker tot provincies gaan richten bij de bescherming van internationaal belangrijke vogelgebieden (meest wetlands) in Nederland. Op 1 juli presenteerden de natuurbeschermingsorganisaties het jaarrapport ’Nederlandse Wetlands’ dat is uitgereikt aan de Gedeputeerde Natuur van de provincie van Noord-Holland, de heer M.H. Mijdam gecombineerd met een nadere uiteenzetting omtrent het wetland, de samenwerking daarbij met vrijwilligers en vogelwerkgroepen en de plaats die Vogelbescherming voor het provinciaal bestuur in het natuurbeleid ziet. Het wetlandwerk is een goed voorbeeld hoe de werkwijze en prioriteitstelling als BirdLifepartner doorwerkt in de samenwerking met vogelwerkgroepen. Daarnaast biedt dit werkveld veel concrete mogelijkheden om politici en bestuurders te wijzen op het belang van het vogelbeschermingswerk.