Het is moeilijk een daadwerkelijk beeld te krijgen van de stootvogelvervolging in Nederland. Het vrij jonge registratiesysteem van de Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN) laat het aantal vastgestelde feiten zien. In hoeverre het aantal constateringen afwijkt van de realiteit is onmogelijk in te schatten. Het registratiesysteem is namelijk afhankelijk van de verspreiding en activiteiten van wandelaars, veldwaarnemers en opsporingsambtenaren. Dit betekent onder andere dat niet of nauwelijks bezochte gebieden theoretisch vrij zijn van vervolging.