Tijdens de winter 1997-1998 hebben groepjes Drieteenmeeuwen (maximaal 44 exemplaren) overwinterd op het strand van Cadzand, ter hoogte van de plaats waar het uitwateringskanaal in zee stroomt. Van november 1997 tot eind april 1998 werd het gebied minstens eenmaal per week bezocht. Op 25 februari werden voor het laatst volwassen vogels waargenomen. Op 4, 11 en 17 maart 1998 telde ik nog vogels in eerste winterkleed, respectievelijk 6, 9 en 18 exemplaren. Na 17 maart werden geen Drieteenmeeuwen meer gezien. Gedurende de periode november 1997 – februari 1998 waren, op twee uitzonderingen na (15 en 20 januari) steeds Drieteenmeeuwen aanwezig. In tabel 1 worden de hoogste aantallen per decade weergegeven. Opvallend is de tweede decade van januari, want daarin vallen de enige twee nultellingen. Dit feit heeft me wel enigszins verbaasd, omdat de tellingen van 15 en 20 januari plaatsvonden bij stormachtig weer en het bekend is, dat juist bij dergelijke weersomstandigheden de Drieteenmeeuwen wel eens aan land komen.