Midden-Delfland is een weidestreek in Zuid-Holland van circa 6700 hectare groot, aan de rand van het kassengebied het Westland. Sinds 1985 overwinteren hier circa 330 Kleine Rietganzen. Daarmee is Midden-Delfland het enige buiten Friesland gelegen vaste overwinteringsgebied. Op landelijk niveau is hierover niet veel bekend. Tevens worden er Kleine Rietganzen met blauwe halsbanden gezien die door de Deense onderzoeker Jesper Madsen zijn aangelegd. Dit heeft al tot fraaie resultaten geleid.