De Canadese Gans Branta canadensis maakt al ongeveer een halve eeuw deel uit van de Nederlandse avifauna. Alle in ons land broedende exemplaren van de oorspronkelijk uit Noord-Amerika afkomstige exoot zijn zonder uitzondering uit watervogelcollecties ontsnapte of losgelaten dieren en hun nakomelingen. Zij behoren bijna alle tot de grote ondersoort Branta canadensis maxima. Ook de grote verwilderde populaties in Groot-Brittannië en Scandinavië (met name Zweden), beide met een omvang van ten minste 50.000 exemplaren, bestaan uit grote Canadese Ganzen (kleine aantallen van de kleine ondersoort Branta canadensis minima – er worden daarnaast nog intermediaire ondersoorten onderscheiden – hebben een enkele maal als dwaalgast West-Europa aangedaan). Alleen in strenge winters worden Scandinavische Canadese Ganzen bij ons waargenomen.