In De Grauwe Gors 25 (3 & 4): 98 (1997) waren in de rubriek ’Spotvogel’ een negental stellingen opgenomen afkomstig uit de pen van de auteur van de rubriek zelf, die bezig is met zijn proefschrift. Het is niet bekend of de heer ’spotvogel’ inmiddels reeds is gepromoveerd, maar in elk geval was er ten minste één stelling die een onjuistheid bevatte. Een pikant detail daarbij is dat de desbetreffende stelling (nummer 7) nota bene betrekking had op een door de auteur gesignaleerde fout in een uitgave van Vogelbescherming Nederland. Blijkbaar was de aanstaande promovendus zo druk geweest met zijn proefschrift dat hij in de haast om het feilen van de redactie van ’Vogels” aan de kaak te stellen, het niet zo nauw nam met zijn verwijzingen naar de juiste informatiebronnen. In het desbetreffende nummer van het tijdschrift ’Vogels’ hadden, volgens ’spotvogel’, foutieve gegevens gestaan over het voorkomen van de Californische Condors (Gymnogyps californianus). Helaas bleek de correctie van ’spotvogel’ zelf niet goed te controleren omdat de verwijzing naar de Internet-pagina, waarop die informatie te lezen zou moeten zijn, fout was. Daardoor bleek de desbetreffende pagina onvindbaar. Deze zoektocht naar de juiste gegevens over de Californische Condor was aanleiding om, met behulp van een van de populaire zoeksystemen, zelf maar eens op verkenning uit te gaan, want er zijn op het World Wide Web diverse pagina’s met gegevens over deze vogelsoort. De Californische Condor is de grootste landvogel van Amerika. Hoewel zij voor zover bekend nooit een levend dier hebben aangevallen, zijn zij in het verleden toch sterk vervolgd en hun aantal is dan ook drastisch achteruitgegaan. Tegenwoordig zijn er geen echte ’wilde’ Californische Condors meer over. Alle thans in het wild levende exemplaren zijn afkomstig van verwilderde of uitgezette paren. Californische Condors zijn in het wild uitgeroeid door een aantal factoren, waaronder loodvergiftiging, veroorzaakt door het eten van kadavers van dieren die waren neergeschoten door jagers. Andere oorzaken van de verdwijning van de soort zijn het gebruik van pesticiden, waardoor de eieren werden verzwakt, per ongeluk en moedwillig doodschieten, vergiftiging door strychnine en cyanide bedoeld voor Coyotes, botsingen met elektriciteitskabels, veranderingen in het leefgebied als gevolg van een steeds grotere dichtheid van de mensen. De van nature lage reproductiefactor maakte de soort extra kwetsbaar.