Betrokken landen komen de gemaakte internationale en nationale afspraken ter bestrijding van olie en ter bescherming van kust- en zeevogels onvoldoende na. Dat is de belangrijkste conclusie uit Olie en wadvogels, de nieuwste publicatie van de Wetenschapswinkel Biologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Duizenden vogels worden jaarlijks het slachtoffer van de olie die vrijkomt bij scheepsongelukken en illegale lozingen. In het pas verschenen rapport worden de effecten van olievervuiling op kust- en zeevogels in het algemeen en op wadvogels in het bijzonder op een rijtje gezet. Anno 1998 bestaan er heel wat nationale en internationale wetten en overeenkomsten die tot doel hebben olievervuiling op zee te voorkomen ofte bestrijden. Naleving en handhaving van het belangrijkste verdrag op het gebied van oliebestrijding, het MARPOL-verdrag, laat echter zeer te wensen over. Dat de huidige regelgeving onvoldoende preventief werkt, blijkt ook weer uit de recente ramp met de olietanker Pallas voor de Duitse en Deense waddenkust. Hoewel de exacte cijfers nog niet bekend zijn, is het duidelijk dat er duizenden liters olie vrijkwamen en dat veel kust- en zeevogels hiervan het slachtoffer zijn geworden.