U gelieve voor deze rubriek, liefst tweemaandelijks, uw gegevens op te zenden naar onderstaand adres. Onvolledige gegevens worden niet opgenomen. Bij alle waarnemingen naast locatie van waarneming ook de gemeente vermelden. Informatie over zeldzame en bijzondere waarnemingen (bijvoorbeeld uitzonderlijke data of aantallen), gaarne met uitgebreide omschrijving en zo mogelijk met toto’s. Geen dia’s inzenden, afdrukken van dia’s zijn welkom (formaat 10 x 15, glanzend). In de ’Lijst van Nederlandse vogels’ van A.B. van den Berg & C.A.W. Bosman (zie ’Het Vogeljaar’ 44 (3): 136) treft u een lijst aan van zeldzame vogelsoorten waarvan een beschrijving van de soort is vereist om te worden opgenomen. Vogelsoorten die zijn vermeld op de nationale Rode Lijst, worden aangeduid met één *, twee ** betekent dat Nederland van bijzondere betekenis is voor de soort, drie *** betekent als de soort op beide lijsten staat vermeld (zie ook ’Het Vogeljaar’ 42 (2): 96).