Allerwegen zal men dit jaar balansen opmaken van hetgeen de twintigste eeuw opleverde. Bezien vanuit verschillende invalshoeken, zal ook het reilen en zeilen van onze avifauna aan bod komen. Bij afvinken van soorten die zich de afgelopen eeuw in Nederland vestigden, komen wij dan tot conclusies die onlosmakelijk verbonden blijken met zaken die zich in die honderd jaar afspeelden in het Nederlandse landschap, aan de opkomst van vogel- en landschapsbescherming, aan toegenomen tolerantie jegens vogels door een breed publiek en ook met een doorbraak in het ornithologisch onderzoek en zijn toepassingen.