De aanleg van de tweede Maasvlakte heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid van de gemeente Westvoorne, zeker als wordt gekozen voor de zuidelijke variant vlak voor de kust van Voorne. Indien de uitbreiding meer in noordelijke richting plaatsvindt, dan zijn deze effecten aanzienlijk minder. Dit blijkt uit een onderzoek van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit, dat in opdracht van de gemeente Westvoorne werd uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek werden op 30 september gepresenteerd tijdens een persconferentie in Oostvoorne.