Een boek met verzamelde stukjes over de Lepelaar in Nederland vormt de afsluiting van de uitvoering van het Soortbeschermingsplan Lepelaar. De ondertitel van dit boek heet dan ook ’Vijf jaar samenwerken aan soortbescherming’. En daarmee wordt samenwerking bedoeld in de stuurgroep Soortbeschermingsplan van de afdeling Landelijk Gebied van de provincie Friesland, de directie Natuurbeheer van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Vogelbescherming.