Informatie en nadere instructies inzake deze rubriek treft u aan in nummer 1 van deze jaargang op bladzijde 45. Roodkeelduiker. 14-2-99 ca. 430 ex. Brouwershavensegat, tussen Renesse en spuisluis Brouwersdam (J.H. Rahder).