Op 16 februari 1999 overleed Sjoerd Braaksma onverwacht na een kort ziekbed. Veel vrienden en kennissen uit de kringen van vogelonderzoek en natuurbescherming reageerden met ongeloof, verdriet en gemis op het overlijdensbericht van Sjoerd. Op verzoek van de redactie van Het Vogeljaar heb ik onderstaand artikel geschreven om mijn fijne vader en beste vogelvriend te herdenken. Zijn levenslange interesse en passie voor vogels vormen daarbij een rode draad zowel voor, tijdens, als na zijn beroepsmatige bemoeienis met vogelstudie en vogelbescherming. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op geraadpleegde literatuur, aangevuld met talrijke persoonlijke herinneringen aan de man die mij kennis van en liefde voor vogels, vleermuizen, natuur en mensen heeft bijgebracht.