Wie aan Beieren denkt, ziet gezellige bier drinkende mannen en vrouwen in specifieke klederdracht. Zo is er een Ecologische Jagersclub met redelijk wat leden. Die sociëteit organiseert reizen onder andere naar Polen en Hongarije. Er is daar nog volop wild. Herten, reeën en wilde zwijnen komen er voor het geweer. Ook Auerhoenders (Tetrao urogallus) zijn niet te versmaden. Deze soort is gelukkig in Duitsland beschermd, maar helaas (nog) niet in Polen en in Hongarije. Dus je bent daar niet in overtreding. De Pool Jerzy Dyczkowski bericht ons op 19 april 1999 dat er de laatste vijftig jaar zeker zestigduizend jagers uit Beieren naar Oost-Europa zijn geweest om hun hobby uit te oefenen. Niet zo gek dus dat het aantal Auerhoenders in Polen drastisch daalt. Enkele jaren geleden waren er nog zeshonderd. Er zijn in Polen gelukkig nog wel Korhanen.