De Amsterdamse gierzwaluwwerkgroepen zijn zeven jaar actief. Hopelijk gaan wij de komende zeven jaren oogsten en komt er een ommekeer in de gestage achteruitgang van het aantal Gierzwaluwen. In een van de volgende nummers van het Vogeljaar wordt ingegaan op de geschiedenis van de Amsterdamse werkgroepen. Vers van de pers verscheen een verbeterde herdruk van het boekje ’Gierzwaluwen onder de pannen’. Dit boekje brengt u op de hoogte van de bijzonderheden van deze vogel. Het boekje is een hulpmiddel om gemeentelijke diensten, woningbouwverenigingen, architecten, bouwbedrijven en aannemers mee te krijgen om wat aan bescherming van Gierzwaluwen te doen. Het boekje staat vol tips.