Voor veel vogelaars is het Bokje een vogelsoort die ze niet jaarlijks te zien krijgen. Tijdens mijn onderzoek in de Bergvennen (gemeente Denekamp) heb ik de mogelijkheid gehad de soort nader te bestuderen. Het is gebleken dat deze vogelsoort in de trektijd in ongewoon grote aantallen in dit gebied kan voorkomen. Bovendien overwintert het Bokje hier zolang de winter het toestaat. Hoewel mijn onderzoek niet alleen deze soort betrof, heb ik tijdens het winterhalfjaar in toenemende mate mijn bezoeken afgestemd op deze vogelsoort. In de loop der jaren heb ik meer dan zeshonderd Bokjes gezien. In dit artikel wil ik ingaan op de biotoop, het gedrag en op de aantalsvariatie van deze soort in de loop van het jaar.