Een van de specialiteiten van het poldergebied tussen Alphen aan den Rijn en Leiden (de Rijnstreek) is de Zwarte Stern. Deze soort, die op veel plaatsen buiten de reservaten is verdwenen, komt hier nog jaarlijks in agrarisch gebied tot broeden. Het is opmerkelijk dat deze kritische moerasbewoner zich hier weet te handhaven. Dit artikel geeft een overzicht van het voorkomen van de Zwarte Stern in dit gebied vanaf 1980. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de kolonies in de gemeente Rijnwoude.